Oferuję:

  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych
  • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży
  • psychoedukację oraz zajęcia w zakresie technik skutecznego uczenia się i zapamiętywania
  • terapię indywidualną osób dorosłych
  • badania i opinie psychologiczne
  • prowadzę również poradnictwo psychologiczne w języku angielskim
  • możliwość spotkań w godzinach porannych oraz w soboty.